Risk Analizi


Mali risklerini iyi yönetemeyen işletmeler varlıklarını sürdürememe tehdidi ile karşı karşıya kalabilirler. Fiyatlar , faizler, rakiplerin durumu, global ekonomideki dalgalanmalar gibi risklerin ,şirketlerin kendi iç süreçlerinden kaynaklanan ve iç denetim yoksunluğundan ortaya çıkabilen risklerle birlikte analiz edilmesi ve risklerin en uygun biçimde yönetilmesi işletmeler açısından hayati bir gereksinimdir.

Risklerin yönetiminde;

  • Risk kaynaklarının bulunması,
  • Risk kaynaklarının ölçülmesi ve etkilerinin belirlenmesi,
  • Risklerin sınıflandırılması,
  • Risk yönetim stratejisinin belirlenmesi,
  • Şirketlerin kurumsal çalışma biçimine göre kontrol mekanizmalarının tasarlanması ve raporlanması,

Hizmet sürecini uygular ve riskleri en iyi şekilde yönetebilmenizi sağlar.

 

Virtual Arts Technology