Denetim Hizmetleri

Günümüzün global ekonomik koşulları, gerek uluslararası gerekse ulusal iş dünyasının içinde bulunduğu ortam, şirketlerde süreklilik ve şeffaflık kavramlarını öne çıkarmaktadır. Şeffaflık ancak uluslararası standartlarda finansal raporlama ve bağımsız denetim ile sağlanabilir. Günümüzde uluslararası standartlarda denetim, denetlenen müşterinin faaliyette bulunduğu sektörü ve içinde bulunduğu ekonomik koşulları çok iyi bilmeyi gerektirmektedir.

Ofisimiz, kadrosunda bulunan uzman personeliyle aşağıda yer verilen kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde müşterilerine denetim hizmetleri sunmaktadır.

Bu hizmetleri sunarken ana hedefimiz, müşterilerimizin kendi iş akışları sırasında karşılaşacakları sorunları çözüme ulaştıracak en doğru ve sağlıklı bilgiyi mümkün olan en kısa süre içerisinde elde etmelerinin sağlanmasıdır.

Bu kapsamda tarafımızca izlenen yöntemler aşağıdaki gibidir;

 • Öncelikle ilgili konuya yönelik olarak mevzuatı oluşturan bütün bilgi ve belgeler araştırılarak, tarafımıza iletilen konunun mali mevzuat içerisindeki konumu belirlenmekte, yetkili makamlarca daha önce verilmiş bulunan yazılı görüşler, yargı kararları ve yorumlar dayanak alınarak şirketimizin konu hakkındaki görüş ve önerilerine ilişkin araştırma ve analizlere dayanan raporlar hazırlanmaktadır,
 • Mali mevzuatta meydana gelen değişiklikler, kendi görüş, öneri ve yorumlarımız ile birlikte müşterilerimizin bilgisine sunulmaktadır,
  Müşterilerimizin yasal kayıt ve belgeleri vergisel yönden incelenerek mali yükümlülüklerini sağlıklı bir biçimde yerine getirmeleri sağlanmakta ve olası bir vergi riskinin önceden tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması olanağı yaratılmaktadır,
 • Gerekli hallerde yetkili makamların görüşleri alınarak bu görüşler çerçevesinde uygulamanın doğru olarak yönlendirilmesi sağlanmaktadır.

Denetim danışmanlık hizmetlerimizin kapsamında bulunan kanunlara ve ilgili mevzuata aşağıda yer verilmiştir;

 • Kurumlar Vergisi
 • Gelir Vergisi
 • Katma Değer Vergisi
 • Uluslararası Vergi Anlaşmaları
 • Damga Vergisi
 • Emlak Vergisi
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
 • Gümrük Vergisi Dışında Kalan Diğer Dolaylı Vergiler
 • Yabancı Sermaye Mevzuatı
 • Bankacılık Mevzuatı
 • Kambiyo Mevzuatı
 • Sermaye Piyasası Mevzuatı
 • Teşvik Mevzuatı
 • Diğer Mali Kanun ve Yönetmelikler

 

Virtual Arts Technology