Hile Denetimi


İşletmelerde geçmişten bu yana varlığını sürdürmekte ısrar eden yolsuzluk ve hileler aracılığıyla işletme varlıklarının işletme paydaşlarınca kanun Suistimal edilmesi giderek önlenemez bir hal almış, uluslarası düzeyde bu konuda uluslararası kuruluşlar ve standartlar oluşturulmaya başlamıştır.

Hile ve yolsuzluk nedeniyle kaybedilen işletme varlıklarının tutarları milyar dolarları bulabilmektedir. Özellikle iç kontrolün olmadığı ve hile denetiminin doğru stratejilerle uygulanmadığı her tür büyüklükte işletmede, işletmenin iç yapısının karmaşıklık derecesine ve denetimlerin yeterli etkinlikte yapılmamasına bağlı olarak, küçük ve büyük tutarlarda yolsuzlukların gerçekleştiği artık kamuoyunca kabul görmektedir. Bu konuyla ilgili yapılan araştırmala kaybedilen tutarların US'de 2000'li yıllarda $ 400-600 milyar olduğunu göstermekte , ayrıca başarısızlıkla sonuçlanan işletmelerle ilgili araştırmalar işletmelerin bu şekilde tasfiye olmalarında, yıllık $ 100 milyon'a kadar çalışanları tarafından hile ve yolsuzlukla suistimal edilmelerine bağlanmaktadır.

İşletme yöneticileriyle işbirliği içinde çalışılarak, mali işler departmanlarınızda, işletme ve çalışanlarla ilgili bilgileri göz önüne alarak hile ve yolsuzluk denetim sistematiğini uygular. 

  • Muhasebe departmanlarının komplike bir halden çıkarılarak düzenli bir iş akışı ve görevlerin tam olarak ayrılmasını sağlayarak denetlenecek potansiyel hile alanınıı kontrol edilebilir parçalara böler.
  • Küçük kasa ve işletme kasalarının, stokların ve duran varlıkların kontrol ve sayımlarını peryodik olarak ön bilgi verilmeden gerçekleştirilerek, işletme çalışmalarını hile ve denetim açısından kontrol altında tutmayı amaçlar.
  • İşletmenin kreditörleri, müşterileri, satıcıları ve diğer tüm paydaşlarıyla olan tüm finansal operasyonlarının tam olarak denetlenebilmesi için uygun hiyerarşik belge onay sistemini kurar.
  • Alım ve satım fiyatlarının piyasa ile uygunluğunu, alım ve satımların bu uygunluk içinde yapılıp yapılmadığını, buna bağlı hile ve yolsuzlukların tespitini sağlar.
  • Alıcı ve satıcılarla yapılan mütabaktların doğruluğu peryodik olarak kontrol edilerek bu şekilde zimmete para geçirme engellenir.

 

Virtual Arts Technology