Hakkımızda


Emel Değirmenci, denetim, vergi ve finansal danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. 1999 yılında kurulan ofisimiz, Türkiye'de yerel ve uluslararası kuruluşlara profesyonel hizmet sunan bir oluşumdur.

Türkiye içinde ve dışında, özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Afrika coğrafyalarında stratejik uluslararası yatırım projeleri için organizasyon ve proje yönetim hizmetleri vermiştir. Yatırımcılarla birlikte veya onlar adına verilen hizmetler arasında: Yatırıma uygun olan firmaların, partnerlerin, ve kapital kaynaklarının belirlenmesi ve seçilmesi; yatırım hedefi olan veya olabileceğine karar verilen firmaların finansal, hukuksal, operasyonel, idari v.b. açıdan analizi; finansal iletişim ve yatırımcı ilişkileri yönetimi, yatırım sonrası destek, yatırım başlangıcından tamamlanana kadar geçen süreç boyunca finansal ve vergi planlamaları, İK., üretim, muhasebe, finansal sistemlerin kuruluşu ve yürütülmesi gibi hizmetlerin verilmesi; yatırım sonrası yönetim desteğiyle yatırım yapılan firmanın süregelen operasyonların optimalleştirilmesi, yerel hukuk, vergi, muhasebe, finans, İK. ile uyum kazandırma, yatırımcıların ve yöneticilerin yerel çevre, piyasa, çalışma ve yaşam kültürlerine uyumunu kolaylaştırma hizmetlerinde bulunmuştur.
Referanslardan seçmeler; LG, G Salomon, Dutex, Nobel, ODC, Dalkia, Epic, Lottelo, Veito, IPTV. A.Ş., İpaz Medya, Şeker Yatırım...

 

Virtual Arts Technology